Półkolonie i obozy dla dzieci
kurs języka hiszpańskiego hiszpański Olsztyn

Nasza metoda

   Na zajęciach staramy się Was motywować do nauki wieloma sposobami, a oto kilka z nich:


każda lekcja rozpoczyna się 5-min. sprawdzianem ze słówek.


po każdym rozdziale jest sprawdzian, za każdym razem weryfikowana jest wiedza od początku semestru.


od pierwszych zajęć używamy niektórych zwrotów i poleceń w języku hiszpańskim i polskim, potem już tylko w hiszpańskim,
    z czasem wprowadzamy coraz więcej zwrotów.


prawie na każdej lekcji motywujemy Was do uczenie się słówek w domu, podajemy specjalne techniki.


wprowadzając nowe zagadnienie gramatyczne, robimy wspólnie i na głos kilka ćwiczeń, a następnie nową gramatykę przyswajamy konwersując.


każdy uczeń mówi po hiszpańsku na każdej lekcji, bez wyjątku.  Łamiemy bariery w mówieniu i przekonujemy Was jakie to jest łatwe.


z czasem nowe słówka staramy się tłumaczyć już tylko po hiszpańsku, najpierw my lektorzy, potem Wy, uczniowie.


co 3 tyg. organizujemy kalambury po hiszpańsku z elementem rywalizacji- bardzo skuteczna forma konwersacyjna.


3 razy w semestrze mają miejsce zajęcia audiowizualne, następnie przechodzimy do ćwiczeń oraz dyskutujemy  o podjętym problemie.


czytamy w domu fragmenty książek po hiszpańsku, na lekcji je omawiamy.


na koniec zajęć powtarzamy cały materiał z lekcji, jeszcze raz porządkujemy nowo nabytą wiedzę.


oprócz standardowej pracy domowej na każdej lekcji zadajemy Wam kilka zdań do tłumaczenia - dzięki temu oswajacie się z konstrukcjami językowymi.