Półkolonie i obozy dla dzieci
kurs języka hiszpańskiego hiszpański Olsztyn

Kursy dofinansowane z UE w 89%

 

KURSY DLA OSÓB FIZYCZNYCH (89 % dofinansowania)

dla województwa

Warmińsko-Mazurskiego

 

       Serdecznie zapraszamy na kursy językowe dofinansowane z UE na poziomie 89%. Ci z Państwa, którzy brali udział w naszych wcześniejszych kursach unijnych zauważyli drobną zmianę polegającą na tym, że w tym finansowaniu trzeba będzie opłacić kurs ze środków własnych na poziomie 11%. Jest to jednak niewielka suma, a dodatkowo oferta została poszerzona. Obecnie z kursów dofinansowanych mogą korzystać:

 

- osoby 50+ bez względu na wykształcenie

- osoby z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym w każdym wieku

- osoby uczące się po 18 r.ż. (uczniowie szkół średnich oraz studenci przed obroną tytułu licencjackiego)

 

       Aby skorzystać z tego dofinansowania trzeba spełniać TYLKO JEDEN! z wyżej podanych warunków.

 

       Dodatkowo żaden z uczestników powyższych kursów NIE MOŻE prowadzić własnej działalności gospodarczej.

 

Języki objęte dofinansowaniem to:

ANGIELSKI - 135,41 zł/semestr (w tym kursy maturalne)

NIEMIECKI - 137,50 zł/semestr (w tym kursy maturalne)

FRANCUSKI - około 134 zł/semestr

 

       Aby zostać zakwalifikowanym do projektu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy u Operatora:

 

OLSZTYN: Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych przy ul. Artyleryjskiej 3K,

POZOSTAŁE  MIASTA  WOJÓWEWÓDZTWA: informacja o adresie Operatora pod nr. tel. 728-80-25-76 (prosimy dzwonić!)

a my osobiście dostarczymy dokument potwierdzający przyjęcie Państwa na  kursy w naszej szkole.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

OLSZTYN: 790-696-800;  kontakt@lapuerta.olsztyn.pl

POZOSTAŁE  MIASTA  WOJÓWEWÓDZTWA: 728-80-25-76;  elblag.projekt@gmail.com

 

        Kursy  odbywają się 2x w tyg po 1,5h zeg. lub 1x w tyg po 3h zeg. w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych. W kursie można uczestniczyć minimalnie 1 semestr (około 5 miesięcy), a maksymalnie kontynuować naukę do września 2019r.

 

        Każdy uczestnik ma możliwość wykorzystania 20% nieusprawiedliwionych nieobecności.

 

        Grupy liczą maksymalnie 12 osób i są dobierane z uwzględnieniem wieku oraz poziomu językowgo. Metodologia oraz tempo zajęć jest dostosowane do specyfiki grupy (np. wiek, tematyka).

 

         Zapraszamy Państwa do korzystania z kursów językowych w naszej szkole, my dołożymy wszelkich starań aby czas spędzony na  naszych zajęciach przebiegał w miłej, komfortowej atmosferze, a umiejętności językowe były nabierane w sposób łagodny i efektywny :).

 

KURSY DLA FIRM (80 % dofinansowania)

dla województwa

Warmińsko-Mazurskiego

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich właścicieli firm sektora MMŚP i ich pracowników na kursy językowe dofinansowane przez UE na poziomie 80%.

Jest to świetna okazja by za niewielką sumę nauczyć się wymarzonych języków, podnieść kompetencje pracodawców i pracowników spędzając mile czas we własnym gronie.

 

 

KURS DOFINANSOWANY Z UE NA POZIOMIE 80%

KOSZT PRZEDSIĘBIORCY: 20%

 

W kursie mogą uczestniczyć właściciele firm oraz ich pracownicy zatrudnieni na każdy rodzaj umowy.

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Kursy językowe do wyboru :

Angielski standardowy

Angielski w biznesie

Angielski w gastronomi i hotelarstwie

Angielski prawniczy

Angielski w medycynie

 

Hiszpański standardowy

Hiszpański w biznesie

Hiszpański w gastronomi i hotelarstwie

Hiszpański prawniczy

Hiszpański w medycynie

 

Niemiecki standardowy

Niemiecki w biznesie

Niemiecki w gastronomi i hotelarstwie

Niemiecki prawniczy

Niemiecki w medycynie

 

 

W każdym proponowanym szkoleniu językowym poziom biegłości jest dostosowywany do umiejętności uczestników.

Sprawdzenie poziomu językowego uczestników odbywa się na indywidualnych spotkaniach i jest bezpłatne.

 

Ilość osób w grupie :

4-6 osób

7-9 osób 

10-12 osób

 

Tryb spotkań:

2x tyg. po 1,5h zeg. (2h lekcyjne)

1x tyg. po 3h zeg. (4h lekcyjne)

Dokładny grafik zajęć jest ustalany wspólnie z uczestnikami kursu.

 

Każdy poziom językowy (A1 lub A2 lub B1) jest podzielony na 20 godzinne części zakończone testami cząstkowymi oraz wydanym zaświadczeniem potwierdzającym poziom językowy uczestnika

 

Cennik: (opłaty dotyczą 20h lekcyjnych/osobę)

dla 10-12 osób: 20% ceny (dla przedsiębiorcy): 80 zł;                             100% ceny: 400 zł

dla 7-9 osób: 20% ceny (dla przedsiębiorcy): 90 zł;                                 100% ceny: 450 zł

dla 4-6 osób: 20% ceny (dla przedsiębiorcy): 110 zł;                                100% ceny: 550 zł

dla 1-3 osób: 20% ceny (dla przedsiębiorcy):  113,4 zł;                            100% ceny: 567 zł

 

Opis lektora prowadzącego:

Lektor  z wykształceniem kierunkowym, z  wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu różnych grup wiekowych na różnych stopniach zaawansowania. Posiada doświadczenie w prowadzeniu tematycznych szkoleń językowych dostosowanych do potrzeb uczestników.

 

Kurs na poziomie A1 – 60h lekcyjnych 

Poziom A1 składa się z 3 części A1.1 (20h) A1.2 (20h) A1.3. (20h)

Po każdej części jest wydawane zaświadczenie ukończenia kursu.

Po ukończeniu danego poziomu i po zaliczeniu egzaminu końcowego jest wydawany certyfikat potwierdzający kompetencje językowe.

 

Program ramowy kursu:

Podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego oraz zawodowego. Umiejętność przedstawiania siebie i innych oraz formułowania pytania z zakresu życia prywatnego jak i zawodowego dotyczące np. miejsca, w którym mieszka lub pracuje,  ludzi, których zna i z którymi pracuje oraz rzeczy, które posiada. Prowadzenie prostej rozmowy, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy. Słownictwo i zwroty branżowe na poziomie podstawowym.

 

Kurs na poziomie A2 – 60h lekcyjnych

Poziom A2 składa się 3 części A2.1 (20h) A2.2 (20h) A2.3. (20h)

Po każdej części jest wydawane zaświadczenie ukończenia kursu.

Po ukończeniu danego poziomu i po zaliczeniu egzaminu końcowego jest wydawany certyfikat potwierdzający kompetencje językowe.

 

Program ramowy kursu:

Wyrażenia związane z życiem codziennym oraz zawodowym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy, obowiązków zawodowych). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych  w życiu codziennym i zawodowym, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji . Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego i zawodowego. Słownictwo i zwroty branżowe na poziomie ponadpodstawowym.

 

Kurs na poziomie B1 – 120h lekcyjnych

Poziom B1 składa się 6 części B1.1 (20h) B1.2 (20h) B1.3 (20h) B1.4 (20h) B1.5 (20h) B1.6 (20h)

Po każdej części jest wydawane zaświadczenie ukończenia kursu.

Po ukończeniu danego poziomu i po zaliczeniu egzaminu końcowego jest wydawany certyfikat potwierdzający kompetencje językowe.

 

Program ramowy kursu:

Słownictwo i wyrażenia  zawarte w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrzebne do  większości sytuacji komunikacyjnych na polu zawodowym. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany. Słownictwo i zwroty branżowe na poziomie średniozaawansowanym.

 

Grafik zajęć ustalany jest indywidualnie dla każdego klienta.

Uczestnicy kursów grupowych zaopatrują się w podręczniki językowe  we własnym zakresie.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym po każdym pełnym poziomie.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu na danym pełnym poziomie oraz certyfikat potwierdzający kompetencje językowe po pozytywnie zdanym egzaminie końcowym.

Istnieje możliwość ustalenia niestandardowego trybu spotkań (np. czas trwania 1 zajęcia; ilość spotkań w tygodniu)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

790-696-800

kontakt@lapuerta.olsztyn.pl