Półkolonie i obozy dla dzieci
kurs języka hiszpańskiego hiszpański Olsztyn

Metoda Bezpośrednia w hiszpańskim!

Szanowni Państwo,

 

aby zaradzić trudom w mówieniu w języku obcym mamy dla Państwa od tego roku szkolnego nową metodę nauczania zwaną METODĄ BEZPOŚREDNIĄ. Jest ona od lat popularna w nauczaniu języka angielskiego a od tego roku nasza szkoła zastosuje ją po raz pierwszy w języku hiszpańskim. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu poczują Państwo wiatr w żaglach i szybko pokonają zakłopotanie w mówieniu i zbudują pewność siebie w komunikacji zarówno w klasie jak i poza nią.

tlo_podstrona_obrazek_02

Kilka słów o metodzie...

 

Głównym celem METODY BEZPOŚREDNIEJ jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych.

METODA BEZPOŚREDNIA kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.

Instrukcje wydawane są przez nauczyciela w języku obcym. Nauczyciel unika również tłumaczenia na język ojczysty. W kolejnych partiach lekcji nowe pytania zawierają aktualnie wprowadzane słowa lub gramatykę, a resztę materiału słuchacz już zna z poprzednich lekcji.

Języka obcego uczymy się podobnie, jak dziecko uczące się swojego pierwszego języka. Słuchacz najpierw słyszy słowa, następnie wypowiada je imitując wymowę nauczyciela, a dopiero potem poznaje pisownię: czyta i pisze.

W METODZIE BEZPOŚREDNIEJ przeznacza się dużą część zajęć na ściśle zorganizowane powtarzanie materiału, dzięki czemu słuchacze zapamiętują szybko i na długo duże ilości nowego słownictwa i gramatyki.

Zaplanowany system powtórek sprawia, że uczeń ma kilkukrotny kontakt z każdą partią materiału – poczynając od powtórki na początku każdej lekcji, poprzez czytania i lekcje gramatyczne, aż do powtórzenia większej całości przed egzaminem.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !