Półkolonie i obozy dla dzieci
kurs języka hiszpańskiego hiszpański Olsztyn

Wakacyjne kursy norweskiego 2019

 

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszych PROMOCJI na kursy wakacyjne, w trakcie których jest zrealizowany ten sam program który obejmuje w roku szkolnym, jednak w wakacje w dużo niższej cenie.

 

 

Kurs poczatkujący A1:

 

Serdecznie zapraszamy na intensywny kurs wakacyjny z j. norweskiego na poziomie podstawowym.

 

Kurs obejmuje materiał z całego poziomu A1, jest zakończony egzaminem a każdy uczeń otrzyma Certyfikat.

 

Kurs poprowadzi doświadczona i rozkochana w kulturze skandynawskiej lektorka, Agnieszka Pyzel, która o sobie pisze tak:

„Już od szkoły podstawowej rodzice pielęgnowali we mnie zamiłowanie do języków obcych. Wtedy właśnie rozwinęła się we mnie pasja do języków,  w szczególności germańskich – na początek języka angielskiego i niemieckiego. Po niedługim czasie, język angielski „wszedł mi w krew” właściwie bez większego wysiłku – szczególnie za sprawą zagranicznych licencjackich studiów biznesowych w Szwecji oraz licznych projektów, które przygotowywałam w ramach magisterskich studiów ekonomicznych w Olsztynie i Wrocławiu. Jednak po raz pierwszy z językami skandynawskimi (szwedzkim) zetknęłam się w Halmstad ponad 13 lat temu. Język szwedzki jest dość trudny, w szczególności pod względem wymowy, ale i gramatyki. Dlatego też moja przygoda z nim trwała niedługo, bo zaledwie trzy miesiące. Odkryłam jednak całkiem przyjemną alternatywę – język norweski. Dla mnie najbardziej problematyczną kwestią do przebrnięcia na początku mojej już 5-letniej norweskiej przygody była wymowa. Gramatyka to czysta przyjemność – przejrzyste i zrozumiałe zasady i co prawda liczne, ale usystematyzowane wyjątki. Dlatego też serdecznie zachęcam do nauki tej pięknej obcej mowy”.

 

 

Czas trwania:  05.08.2019 r.-30.08.2019r.

Tryb: 3x w tyg. po 4h lek.: pon-śr-pt w godz. 17:30-20:45 (przez 4 tygodnie)

Cena: 680 zł

 

 

Czego nauczysz się na naszym kursie:

 

W rzeczywistości w języku norweskim wykorzystywane są dwa warianty języka pisanego: bokmål (dosł. „język książkowy”) oraz nynorsk (dosł. „nowonorweski”). Na prowadzonym przeze mnie kursie na poziomie A1 będziemy uczyć się wariantu bokmål. Będziemy korzystali z podręcznika På Vei – zajmiemy się rozdziałami: 1-5. Poznamy alfabet, zasady wymowy, umiejscowienie akcentu, rodzajniki, podstawową odmianę czasownika i rzeczownika, zaimki, spójniki, szyk zdania i pytania, nauczymy się budować krótkie dialogi. Poznamy podstawowe słownictwo - kolory, państwa, zawody i miejsca pracy, godziny, dni tygodnia, miesiące, pory dnia i roku, zawody i miejsca pracy itd. Nauczymy się opowiadać o sobie, o znanych nam osobach, poznamy czynności codzienne, jak zrobić zakupy w sklepie, poznamy także liczebniki główne i porządkowe, czasowniki modalne oraz stopniowanie przymiotników. Na rozgrzewkę pobawimy się też norweskimi łamaczami językowymi – na każdych zajęciach będą dochodziły nowe.

 

 

 

Kurs konwersacyjny:

 

Kurs konwersacyjny dla osób potrafiących posługiwać się językiem norweskim w nieskomplikowanych sytuacjach.

 

Każda lekcja rozpoczyna się powtórką poprzedniego materiału oraz wprowadzeniem nowego słownictwa i utrwaleniem go poprzez różnorodne gry i zabawy aktywizujące. Następnie ćwiczymy rozumienie ze słuchu oraz wymowę poprzez ćwiczenia łamiące bariery w mówieniu. Każdy uczeń będzie wypowiadał się na każdych zajęciach prowadząc rozmowę z lektorem, w pracy w parach, dyskusji grupowej lub indywidualnej wypowiedzi. Kurs nie zakłada prac domowych ani powtarzania materiału w domu (aczkolwiek nie zabrania :)), wszystkie potrzebne umiejętności trenujemy w czasie lekcji.

 

Kurs poprowadzi Didrik Jacobsen, otwarty i bardzo empatyczny nativo, który o sobie pisze tak:

"I am Didrik, born 1970, come from Oslo in Norway.I am a former advertising man with creative education as an art director and have worked extensively with film scripts and drawing. Now a full-time artist and currently I live in Olsztyn. I moved to Olsztyn when I was not happy with the conditions in Oslo. I needed a big change in my life J. I am an outgoing and open man who has great faith in the individual."
 

(dla chetnych wersja norwesaka :))

Didrik Jacobsen født 1970, kommer fra Oslo i Norge. Han er tidligere reklamemann med kreativ utdannelse som art director og har jobbet mye med film-manus og tegning. Nå er han kunstner på heltid, og bor for tiden i Olsztyn.  Han flyttet til Olsztyn da han ikke var fornøyd med tilstandene i Oslo. Han trengte en stor forandring i livet sitt.Didrik er en utadvendt og åpen mann som har stor tro på individet.

 

 

Czas trwania:  09.07.2019r.-27.08.2019r.

Tryb: 1x w tyg., wtorki popołudnia (wstępna propozycja) po 3h lekcyjne (przez 8 tygodni)

Cena: 340 zł

 

 

Po naszym kursie nabędziesz następujące umiejętności:

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! :)